05 setembro 2014

Dilma Rousseff na TV: programa eleitoral de 04/09